دانلود دوبله فارسی فیلم کلبه عمو تام Uncle Tom’s Cabin 1965

در جنوب پیش از جنگ داخلی، یک باغبان متعصب سادیستی، بردگان خود را به نقطه ای از آنها منتهی می کند که هیچ گزینهای برای آن ندارند، بلکه به شورش می انجامد. تام نقش بسزایی در این فاجعه ایفا می کند که همیشه برده داری قدوسی، صلح آمیز و صادقانه است.

فیلم های پیشنهادی

دانلود دوبله فارسی فیلم The Godfather’s Advisor 1973 دانلود دوبله فارسی فیلم Lady Caroline Lamb 1972 دانلود دوبله فارسی فیلم No Down Payment 1957 دانلود دوبله فارسی فیلم The Boston Strangler 1968 دانلود دوبله فارسی فیلم The Hitchhikers 1972
صفحه آپارات مشهد فیلم
صفحه اینستاگرام مشهد فیلم
کانال تلگرام مشهد فیلم
آدرس جدید مشهد فیلم  Mashhad-Film.Space